Политика на поверителност

ТАУРУС Консултантс ЕООД е Консултантска компания в областта на Човешките ресурси и лицензирана фирма от Министерството на труда и социалната политика (лиценз N2124/07.10.2016 г) за подбор на персонал. За тази цел събираме различни видове лични данни, необходими за предоставянето на тези услуги. Данните се съхраняват в конфиденциална база данни.

ТАУРУС Консултантс е юридическо лице с адрес на управление София, ул. Сан Стефано 9А, ЕИК 130466510, е-mail: taurus@taurusconsultants.bg; web site: www.taurusconsultants.bg

По смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 от 27.04.2016 TАУРУС Консултантс е Администратор на лични данни.

ТАУРУС Консултантс не събира чувствителна лична информация, която включва данни, свързани с раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или подобни вярвания, членство в синдикати, физическо или психическо здраве, сексуален живот или криминално досие.

Политика за защита на личните данни

Наша морална и законосъобразна роля е да гарантираме, че всички лични данни, обработвани от нас, са защитени и поверителн...

Декларация за съгласие

За да имате възможност да получавате информация за кариерни възможности от страна на ТАУРУС Консултантс, е нужно вашето с...