Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Chief Legal and Compliance Officer /Head of Legal and Compliance Department

Our Client: Well-established financial non-banking institution specialized in receivables collection in Bulgaria, aiming ...

Regional People and Culture Manager

Our Client: International cosmetic company RefN PCM/1101...

NATIONAL SALES MANAGER

Our Client: International pharma OTC company RefN: NSM/1101...

Технически ръководител пречиствателни станции за индустрията

Haшият клиент: Немска компания в областта на изграждането и поддръжката на инсталации за пречистване на индустриални води...