Лиценз

TAURUS Academy е  Център за професионално образование към TAURUS Consulting, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, лиценз N 200512309.

След успешното приключване на обучението участниците получават Свидетелство за професионална квалификация или част от професия.

Професионално направление: Администрация и управление, Код: 345

Професия: Сътрудник в бизнес услуги, Код: 345040

Специалност: Бизнес услуги, Код: 3450401

 

Професионално направление: Администрация и управление, Код: 345

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес, Код: 3450501

 

Професионално направление: Администрация и управление, Код: 345

 

Професия: Икономист, Код: 345120

Специалност: Икономика и мениджмънт, Код: 3451204

Професионално направление: Маркетинг и реклама, Код: 342

 

Професия: Сътрудник в маркетинговите дейности, Код: 342020

Специалност: Маркетингови проучвания, Код: 3420201