Процес на подбор на персонал

Това, което може да очаква един кандидат при проактивен контакт в процес на подбор, са следните стъпки:

  1. Писмен контакт за уговаряне на телефонен разговор, в който наш представител описва най-общо позицията и компанията, за която работим. Понякога на този етап информацията за компанията е конфиденциална. В телефонния разговор обикновено се уговаря среща.
  2. На срещата в нашия офис потенциалният кандидат вече има възможност да чуе детайли за позицията и компанията, както и да изложи своя професионален опит. Срещите винаги се водят от наши опитни консултанти, които имат житейската и професионална зрялост да оценят адекватно професионалиста пред тях.
  3. Ако кандидатът прояви интерес към позицията и компанията-работодател, той изпраща свое CV на консултанта.
  4. Следват между 1 и 3 срещи с представители на компанията работодател. Броят срещи зависи от нивото на вакантната позиция в йерархията, от това дали одобрението се случва в България или чужбина. Времетраенето на този процес е между 1 и 2 месеца, затова е добре всеки кандидат да има търпение за него. Прецизният избор е в полза и за двете страни.
  5. При номинация за позицията кандидатът получава писмена Оферта за работа с описани отговорности и условия (възнаграждение и други придобивки).
  6. В случай, че на финала е предпочетен друг кандидат, винаги даваме обратна връзка на всички останали кандидати, които са взели участие в конкретния проект. Нашето желание е този контакт да не е единствен и всеки участник да има достъп и до други възможности за кариерна промяна.