Промяната започва тук

Ние предизвикваме промяната по конкурентен и хуманен начин. В бизнес средата, в кариерата и в самия човек.

Outplacement програма ReStart

OUTPLACEMENT е процес на подготовка на служителите за тяхното освобождаване и търсене на нови кариерни възможности. На в...

Mental Health program SOUL Assistant

Mental Health program SOUL Assistant Програма за Житейско и Работно благосъстояние...

Хедхънтинг

хедхънтинг
Хедхънтинг е проучване на подходящите професионалисти за определена позиция и привличането им към нова кариерна възможнос...

Кариерен коучинг

Кариерният коучинг е решение за всеки професионалист, застанал в началото или по средата на своя кариерен път с въпроса „...

Полезна информация

Тук публикуваме статии с полезна информация в областта на Човешките ресурси....

HorseDream®

Лидерство чрез общуване с коне
HorseDream® не е обучение по езда, за него не е нужен предишен опит с коне. Това е Корпоративен трейнинг, създаден специа...

Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с из...

Employer Brand Audit

Employer Brand Audit
Employer Branding is a strategy which helps companies transform into the employer of choice for those employees, who will...

Headhunting

Headhunting is a specific approach and method of recruitment, starting with a research of the most appropriate profession...

Career Coaching

Career coaching is a series of consultations in which the candidate becomes aware of: His/her own professional resour...

Useful information

Here we publish articles and news in the field of Human Resources.

HorseDream®

Лидерство чрез общуване с коне
HorseDream® is not a horse riding course and participants do not need to have riding experience. It is a corporate traini...

Open positions

We will treat all applications with confidentiality and respect. Only the short listed candidates will be contacted.